Enter your keyword

Shërbime Financiare

Digital Marketing per Biznese te ndryshme

[megatron_heading title=”Shërbimet Financiare” size=”size-sm” description=”Ne shporten e sherbimeve qe ne si kompani ofrojme per bizneset jane dhe sherbimet finaciare ,per biznesin e vogel , te nivelit mesatar dhe bizneset SHPK .
Kompania jone eshte krijuar qe ti jape zgjidhje biznesit per disa gjera njekohesisht dhe vetem nga nje bashkepunetor si ANNA Solutions , ne menyre qe mos humbase kohe duke u mare me disa kompani bashkepunuese njekohesisht, por mbi te gjitha biznesi te minimizoje kostot e tij duke kursyer pagen e nje ekonomisteje te brendshme .
Me poshte sherbimet sipas kategorise se biznesit .
” line_style=”line-double” text_align=”text-left”]
[megatron_heading title=”Persona Fizike” size=”size-sm” description=”• Support hapje Nipti.
• Deklarim ne sistemin tatimeve,tb,listepagesa etj,
• Korrespodence me shtetin,Drejtorine e tatimeve,Drejtorine e tax vendore,Zyren e punes.
• Analize 6 mujore , PASH, Cash-Flow.Te disponueshme sipas kerkeses tuaj:
• Orjentim dhe konsulte mbi xhiron e qarkullimit,sipas paketes fiskale 2018-te.
• Audit ,konsulete financiare ,nga kontabel te miratuar.
” line_style=”line-double” text_align=”text-left”]
[megatron_heading title=”Bizneset Shpk” size=”size-sm” description=”Kategoria

• Bar ,Restorante,sherbime,prodhim,tregeti
• Mbajta e kontabilitetit te kompanive private sipas SKK-ve te reja dhe Legjislacionit
Shqiptar,
• Njohja me dokumentat fiskale dhe legjislacionin tatimor,
• Rregjistrimi i transaksioneve te ndryshme kontabile ne programin Financa 5(blerje,
shitje, arka, banka etj).
• Pergatitja dhe deklarimi i librave te blerjeve dhe te shitjeve me te dhena reale,
• Pergatitja dhe deklarimi i formularit (FDP-se) te TVSH-se,
• Pergatitja dhe deklarimi i listpageses se punonjesve,
• Pergatitja dhe deklarimi i formularit te (FDP-te) te Sig. Shoq. dhe TAP,
• Pergatitja e pasqyrave vjetore financiare (Bilanci, PASH, Cash-Flow, Pasqyra e kapitalit),
• Pergatitja dhe deklarimi i formularit te te ardhurva personale, rritjes te kapitalit.
• Te disponueshme sipas kerkeses tuaj:
• Audit ,konsulte financiare ,nga kontabel te miratuar
” line_style=”line-double” text_align=”text-left”]

AlbanianEnglish
error: Content is protected !!